Choď na obsah Choď na menu
 


      Sme podielové pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, založené v septembri 2013 v súlade so zákonom č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách.

       Hospodárime na 603 858 m² lesných pozemkoch a 236 717 m² ornej pôde a trvalých trávnatých porastoch. Celková výmera nehnuteľností spoločenstva  teda  činí  840 575 m² .  

        Pri 352 evidovaných podieloch predstavuje jeden podiel 2 388 m.²

        Riadiacim orgánom spoločenstva je päťčlenný výbor v zložení:

                                           predseda spoločenstva :  Ing. Ján Ďurec

                                                                   členovia:  Mária Bačová                                                                                                                                                 Mária Kajsíková

                                                                                    Oľga Štefánková

                                                                                    Milan Svrček   

                                                                                                                                                                              Činnosť združenia kontroluje dozorná rada v zložení:

                                          predseda dozornej rady: Mgr. Vladimír Filip

                                                                   členovia: Viera Kravecová

                                                                                  Mária Palfyová